لیست قیمت همکار


اپل آی دی


اکانت جیمیل PlayStore آمریکا

1تا10عدد

کارت پی وی سی: 6500

کارت لمینت: 6000

فایل اکسل: 5500

11تا100عدد

کارت پی وی سی: 6000

کارت لمینت: 5500

فایل اکسل: 5000

101تا 300عدد

کارت پی وی سی: 5500

کارت لمینت: 5000

فایل اکسل: 4500300عدد به بالا: تماس بگیرید

اپل آیدی Etlgr.com

1تا10عدد

کارت پی وی سی: 5500

کارت لمینت: 5000

فایل اکسل: 4500

11تا100عدد

کارت پی وی سی: 5000

کارت لمینت: 4500

فایل اکسل: 4000

101تا 300عدد

کارت پی وی سی: 4500

کارت لمینت: 4000

فایل اکسل: 3500

300عدد به بالا: تماس بگیرید

اپل آیدی Hotmail اینباکس دار

1تا10عدد

کارت پی وی سی: 6500

کارت لمینت: 6000

فایل اکسل: 5500

11تا100عدد

کارت پی وی سی: 6000

کارت لمینت: 5500

فایل اکسل: 5000

101تا 300عدد

کارت پی وی سی: 5500

کارت لمینت: 5000

فایل اکسل: 4500

300عدد به بالا: تماس بگیرید

اپل آیدی Yahoo اینباکس دار

1تا10عدد

پک بزرگ: 10500

کارت پی وی سی: 8500

کارت لمینت: 8000

فایل اکسل: 7500

11تا100عدد

پک بزرگ: 10000

کارت پی وی سی: 8000

کارت لمینت: 7500

فایل اکسل: 7000

101تا 300عدد

پک بزرگ: 9500

کارت پی وی سی: 7500

کارت لمینت: 7000

فایل اکسل: 6500

300عدد به بالا: تماس بگیرید

اپل آیدی Gmail اینباکس دار

1تا10عدد

پک بزرگ: 12500

کارت پی وی سی: 10500

کارت لمینت: 10000

فایل اکسل: 9500

11تا100عدد

پک بزرگ: 12000

کارت پی وی سی: 10000

کارت لمینت: 9500

فایل اکسل: 9000

101تا 300عدد

پک بزرگ: 11500

کارت پی وی سی: 9500

کارت لمینت: 9000

فایل اکسل: 8500

300عدد به بالا: تماس بگیرید


اکانت VPN


یک ماهه

1تا10عدد:

کارت لمینت: 2700

فایل اکسل: 2400

11تا100عدد:

کارت لمینت: 2500

فایل اکسل: 2200

101تا300عدد:

کارت لمینت: 2300

فایل اکسل: 2000

300عدد به بالا: تماس بگیرید

سه ماهه

1تا10عدد:

کارت لمینت: 5000

فایل اکسل: 4700

11تا100عدد:

کارت لمینت: 4800

فایل اکسل: 4500

101تا300عدد:

کارت لمینت: 4600

فایل اکسل: 4300

300عدد به بالا: تماس بگیرید

شش ماهه

1تا10عدد:

کارت لمینت: 7800

فایل اکسل: 7500

11تا100عدد:

کارت لمینت: 7600

فایل اکسل: 7300

101تا300عدد:

کارت لمینت: 7400

فایل اکسل: 7100

300عدد به بالا: تماس بگیرید

یکساله

1تا10عدد:

کارت لمینت: 11700

فایل اکسل: 11400

11تا100عدد:

کارت لمینت: 11500

فایل اکسل: 11200

101تا300عدد:

کارت لمینت: 11300

فایل اکسل: 11000

300عدد به بالا: تماس بگیرید


آنتی ویروس Eset نسخه موبایل


1تا10عدد:

کارت لمینت: 5500

فایل اکسل: 5200

11تا100عدد:

کارت لمینت: 5300

فایل اکسل: 5000

101تا300عدد:

کارت لمینت: 5000

فایل اکسل: 4700

300عدد به بالا: تماس بگیرید

طراحی و توسعه: بهروز فیض – Behrouz Feiz

قبل از خرید لطفا قوانین را مطالعه نماییدورود به صفحه قوانین
+ +